Kontakt

MASTER ELECTRONIC d.o.o.

Batinovačka 24
Zagreb 10090
Hrvatska

master.el@zg.t-com.hr

tel.
+385 1 3450 723
fax.
+385 1 3450 723
gsm.
+385 98 314 651


Puni naziv tvrtke:
MASTER ELECTRONIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv:
MASTER ELECTRONIC d.o.o.
Sjedište:
Zagreb, Batinovačka 24
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080324335
OIB: 95908037176
Temeljni kapital tvrtke je 19.100,00 kn. uplaćen u cjelosti
Banka: Zagrebačka banka d.d.
Račun IBAN: HR6723600001101260437
SWIFT: ZABAHR2X

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Master electronic d.o.o. se u svom radu obvezuje postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja. Master elecronic d.o.o. je vlasnik web stranice www.reklamnimaterijali.com Ova izjava o privatnosti ima za cilj informirati Vas da brinemo o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade podataka o pojedincima na ovoj web stranici. Upućuju se Kupci da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o privatnosti, a pristupanjem ili uporabom internetske stranice www.reklamnimaterijali.com. Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe naše internetske stranice.

Osobni podaci

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju ( prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl.). Našu Internet stranicu možete koristiti bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice, osim ukoliko je to potrebno da bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje našeg proizvoda u skladu s Vašim zahtjevom. Osobne podatke prikupljamo samo kada nam date svoju privoli i kada ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali pružiti nam podatke. Baza podataka i njen sadržaj ostaju u Master electronic d.o.o. i kod izvršitelja obrade i serverima koji djeluju u naše ime te su nam odgovorni.

Obrada osobnih podataka

U slučajevima kada poslove u svezi s obradom podataka povjeravamo trećim osobama, kako bi Vam iste omogućile proizvod ili pružile usluge koje ste zatražili, ili u druge svrhe na koje ste dopustili, vodimo računa o tome da je ta treća osoba registrirana za obavljanje takve djelatnosti, da pruža dovoljno jamstava u pogledu ostvarivanja zaštite i povjerljivosti podataka te se pouzdajemo u tehnička i organizacijska sredstva kako bi osigurali poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama (ni izravno niti preko zastupnika), osim ako nismo pribavili Vašu privolu ili ako postoji zakonska osnova za isto. Zadržat ćemo kontrolu i odgovornost za korištenje svih osobnih podataka koje ste s nama podijelili. Može se dogoditi da se ti podaci u potpunosti ili djelomično pohranjuju ili obrađuju u drugim zemljama te u tim zemljama mogu vrijediti drugačija pravila o zaštiti podataka nego u zemlji u kojoj Vi živite. U takvim ćemo slučajevima osigurati da su uspostavljene odgovarajuće sigurnosne mjere koje zahtijevaju od izvršitelja obrade iz te zemlje da primjenjuje zaštitu podataka ekvivalentnu onoj u Vašoj zemlji.

Svrha korištenja

Podaci koje prikupljamo koristit će se samo u svrhe pružanja naših proizvoda i usluga ili pak u druge svrhe za koje ste dali svoju privolu, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.

Pravo uvida i ispravka

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo uvida, te prava ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni.

Pravo odustajanja

Vi imate pravo u svakom trenutku odustati od dane privole za obradu osobnih podataka te zatražiti prestanak njihove daljnje obrade, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada Vaši osobni podaci više ne omogućuju Vašu identifikaciju. Za uvid i ispravak osobnih podataka ili odustajanje od dane privole dovoljno je poslati e-mail na adresu Master electronic d.o.o. ili kontaktirati službenika za zaštitu podataka.

Čuvanje podataka

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Upotreba kolačića (Cookies)

Naša mrežna stranica koristi se cookie datotekama da bi vaše korištenje interneta prilagodila vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Sigurnost

Master electronic d.o.o. koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio Vaše podatke od manipulacija, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Bilo koji osobni podatak koji ste nam stavili na raspolaganje, u prijenosu će biti enkriptiran kako bi se izbjegla zlouporaba podataka od strane trećih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakav problem, pitanja ili sugestije, molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu podataka ; Damir Hercigonja ; e-mail: master.el@zg.t-com.hr Stalni razvoj Interneta zahtijeva povremene prilagodbe naše Izjave o privatnosti pa pridržavamo pravo izmjena iste kada je to potrebno. Na pristup i korištenje ovih mrežnih stranica te Izjavu o privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Katalozi