VoIP telefonija

VoIP telefonija – ( skraćenica od "Voice over Internet Protocol" ) u današnje vrijeme daje nam mogućnost jedne nove dimenzije telefoniranja preko interneta, a da to bude u kvaliteti klasičnog telefona. Osnovna razlika i prednost između klasičnog i VoIP telefoniranja, na prvom mjestu je u cjeni usluge. Nije zanemarivo da su gotovo sve zemlje EU, kao i 30-tak zemalja u svijetu pokrivene FREE uslugom za fiksnu telefoniju, dok je zvanje mobilnih linija za sve zemlje nevjerojatno jeftino i povoljno. Trošak poziva (ako ga ima) možete trenutno kontrolirati na svojem računalu. U svakom slučaju za Vas ćemo uvijek naći najpovoljniju opciju u odnosu na Vaše najčešće zvane brojeve.

Da bi bili neovisni o svojem računalu, a istovremeno da možete ostvariti gore navedene pogodnosti VoIP telefoniranja, potreban Vam je kvalitetan, moderno koncipiran, pouzdan, a opet telefon jednostavan za rukovanje. Sve ovo objedinjuje u sebi Siemens Gigaset C610 IP Telefon. Telefon je multifunkcionalan i u sebi sadržava i VoIP i obični telefon (dual mode), te omogućuje jednostavno prebacivanje između internet i fiksnog telefoniranja putem samo jednog pritiska na tipku na slušalici. Telefon ne treba računalo, da bi uspostavio poziv, jer ima svoju bazu koja je priključena na internet. Vaše računalo u ovome slučaju služi Vam samo kao kontrolni mehanizam za:
- pregled troška poziva (ako ga ima)
- stanja balance-a računa.

Ako mislite da bi Vam ovaj telefon bio interesantan u poslu ili privatno, svakako nas kontaktirajte da Vam možemo pojasniti i još mnogo drugih detalja .

Gigaset C610 IP

Siemens Gigaset C470 IP Siemens Gigaset C470 IP Siemens Gigaset C470 IP